مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۶ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

قابل توجه اعضا محترم:

کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون  که مجموع فروش کالا وخدمات آنها در سال ۹۶ حد اکثر ده برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده وتا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم مربوطه اقدام نمایند
(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان)

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید