فراخوان انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه

        باتوجه به فرارسیدن ایام انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران ، واجدین شرایط عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند از تاریخ 1397/02/15 لغایت 1397/03/02بمدت 15 روز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لذا با دردست داشتن مدارک ذیل و کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir به هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی به نشانی ضلع شمالغربی میدان ولیعصر کوچه ارژنگ پلاک 1 ساختمان شهید اسداله زاده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران طبقه نهم اداره امور اصناف و تشکل های صنفی مراجعه نمایند.

دو قطعه عکس 4*3 جدید

یک برگ تصویر پروانه کسب به همراه اصل آن

یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

یک برگ تصویر کارت ملی به همراه اصل آن

یک برگ تصویر گواهی دیپلم به همراه اصل آن

یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره می باشند.

کد رهگیری ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف

                                                                            (روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران)

 

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید