نظارت بر برگزاری نمایشگاهها

اعضای محترم اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

سلام علیکم:

        احتراما" باطلاع میرساند با توفیقات الهی و با کمک ریاست محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای فاضلی و اعضاء هیئت مدیره صنف درودگران و مبلسازان ، نظارت و برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران که حق گرفته شده از اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران بود بعداز ماهها تلاش به اتحادیه واگذار گردید و طی نامه شماره 61306/400/96 مورخ 16/12/1396 معاونت محترم توسعه صادرات و کالا و خدمات ایران و طی صورت جلسه شماره 1 مورخ 26/12/1396 دفتر جناب آقای خسروتاج معاون وزیر در امور صادرات و ریاست کل سازمان توسعه و تجارت ایران و با موافقت اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران مجوز برگزاری نمایشگاه بنام شرکت فیپکو صادر گردید و ستادی متشکل از نمایندگان اتحادیه و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران با محوریت اتاق اصناف ایران و سازمان توسعه تجارت ایران بمنظور برنامه ریزی لازم جهت نظارت و سیاست گذاری نمایشگاه و هزینه کرد و درآمد تشکیل گردید در تاریخ 8/2/1397 در اتاق اصناف ایران با حضور آقای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و آقای عبدالحسین عباسی ریاست اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران و آقای محمدحسن طوسی نایب رئیس اتحادیه و آقای رضا نادعلی از پیشکسوتان صنف و آقای حسین نوروزی از طرف شرکت فیپکو بعنوان مدیرعامل جلسه ای برگزار و قرار شد کلیه کارهای نمایشگاه تحت نظارت رئیس اتحادیه انجام شود.

در خاتمه از کلیه اعضاء اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران تقاضا دارد جهت ثبت نام در نمایشگاه مبلمان هر چه سریعتر به شرکت فیپکو واقع در خیابان یوسف آباد خیابان 37 پلاک 36 طبقه دوم واحد 4 دفتر مدیرعامل شرکت فیپکو جناب آقای نوروزی مراجعه نمایند.

                                                                                                                                      ومن ا... التوفیق

                                                                                                                رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

                                                                                                                                  عبدالحسین عباسی

  

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید