ممنوعیت عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکلهای صنفی

قابل توجه اعضای اتحادیه

باطلاع اعضای محترم میرساند، طبق بخشنامه ارسالی از سوی اتاق اصناف تهران درخصوص اصلاح ماده 32 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، عضویت همزمان در هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکلهای صنفی و شوراهای اسلامی ممنوع می باشد. 

(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان تهران)                                                               

                                

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید