تفاهم نامه همکاری فی مابین اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش

همکاران محترم صنفی

باتوجه به بخشنامه 4200/9 مورخ 4/2/1397 اتاق اصناف تهران در اجرای آموزش متوسطه ، اعضای محترم می توانند با هماهنگی اتاق و اعلام نیاز در خصوص بکارگیری و مهارت آموزی و اشتغال مولد و پایدار و آشنایی با محیط کسب وکار واقعی اقدام نمایند. 

(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان تهران)

                                                                        

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید