در خصوص نمایشگاهها

                                                                                                                                                                                                                                                                                              بسمه تعالی                                                                                                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     شماره: 1728

                                                                                                                                                                                        تاریخ: 1396/06/21

                                                             (سال 1396 ، سال اقتصاد مقاومتی  تولید ، اشتغال)                                      

                                                                                                          مقام معظم رهبری         

جناب آقای فاضلی   

ریاست محترم اتاق اصناف تهران  

سلام علیکم:

     احتراما" بدینوسیله باستحضارمیرساند باتوجه به اینکه اخذ مجوز به منظور ساماندهی برگزاری نمایشگاههای مبلمان و مصنوعات چوبی براساس ضوابط و آئین نامه ها و همچنین بند مندرج در ابلاغیه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر طرح درخواست در کمیسیون مربوطه از اختیارات و وظایف اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران بوده و می باشد، پیرو مکاتبات متعدد با اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر توجه به رعایت ضوابط ، متاسفانه شاهد برگزاری نمایشگاههای نا بسامان و بی برنامه و بدون مجوز و هماهنگی اتحادیه در طول سال می باشیم که تبعات منفی و غیرقابل جبران در بین اعضاء صنف و همچنین آحاد مردم که همگان خود را خدمتگزار ایشان می دانند داشته و دارد. لذا باتوجه به اینکه برگزاری نمایشگاه تخصصی در هر مکان (در محدوده شهر تهران) بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط بوده، اثرات منفی و خسارات غیر قابل جبرانی را در میان اعضاء صنف ایجاد نموده و اکثر شرکت کنندگان در این نمایشگاهها افراد سودجو و واسطه گر که پروانه کسب نداشته و سبب اخلال در روند بازار و گسترش دامنه اعتراضات شده و همچنین تالی فاسد موضوع و سیل پرونده های شکایتی از عرضه کنندگان کالا (اکثرا" بدون پروانه کسب) در این و انفسای اقتصادی و کسادی بازار که واحدهای صنفی با پرداخت هزینه های سنگین اجاره ، بیمه ، مالیات ، حقوق ، عوارض شهرداری و صنفی را متحمل میگردند، از جنابعالی تقاضا دارد ضمن بررسی موضوع از برگزاری نمایشگاه مذکور و موارد مشابه در کمیسیون نمایشگاهها و اخذ مجوز و تائیدیه از این اتحادیه در هر مکان (خصوصا" مصلی تهران) خودداری گردد. پرواضح است اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در جهت احقاق حق اعضاء و رعایت مشتری مداری و حقوق قانونی و عرفی خریداران تلاش و توان خود را گسیل نموده و لحظه ای غفلت نخواهد نمود. در پایان از آن مقام محترم انتظار دارد اقدامات لازم مبنی بر جلوگیری از برگزاری نمایشگاههای مبلمان و مصنوعات چوبی که بدون هماهنگی و مجوز از این اتحادیه صورت می پذیرد بعمل آورده و از فعالیت مجموعه های واسطه گر و زراندوز و سوء استفاده گر که بدون مطالعه نسبت به برگزاری نمایشگاه اقدام می نمایند جلوگیری بعمل آید. قبلا" از توجه و دستورات صادره سپاسگزاریم.   

                                                                                                                                                                           ومن ا... التوفیق

                                                                                                                                                 رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

                                                                                                                                                                          عبدالحسین عباسی

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

رونوشت: ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران جناب آقای مس فروش جهت استحضار

               معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ جناب سرهنگ افرند جهت استحضار

               مدیریت محترم مصلی امام خمینی (ره) جهت استحضار

 

 

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید