تمدید ثبت نام بیمه تکمیلی

عضو محترم:    
باتوجه به اتمام مهلت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی نظربه درخواست آن دسته از اعضایی که تاکنون موفق به نام نویسی نشده اند میرساند نظربه هماهنگی صورت گرفته با دفتر  بیمه مهلت ثبت نام (برای آخرین مرحله) تا ۱۳۹۶/۰۴/۳۰تمدید میگردد. ضمنا" فرصت اعلام شده تحت هیچ شرایط تجدید نمی گردد
        (روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران)

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید