ساعت کار اتحادیه در ماه مبارک رمضان

قابل توجه اعضاء و مراجعین محترم:

ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بدینوسیله ساعت کار اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در طول ماه شریف رمضان بشرح ذیل اعلام میگردد.

ساعت شروع کار      8:30  

ساعت پایان کار          14

(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران)

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید