اطلاع رسانی به مدیران پاساژها و مراکز فروش در ارتباط با قانون نظام صنفی

مدیران محترم پاساژها ، مراکز فروش مبلمان و مصنوعات چوبی

 

    احتراما" بدینوسیله باستحضارمیرساند باتوجه به اینکه هماهنگی مدیران پاساژها و مراکز صنفی عرضه مبلمان و مصنوعات چوبی با اتحادیه در راستای اجرای سیاستهای کلان صنفی در اولویت قرار دارد ، نظربه اینکه بعضا" مشاهده شده بدلایلی اعم از عدم رعایت آئین نامه داخلی پاساژها و مراکز فروش توسط مدیر پاساژ نسبت به انسداد و جلوگیری از فعالیت واحد صنفی اقدام می شود بدینوسیله اعلام میگردد ضمن ارسال یک نسخه از شرح وظایف و آئین نامه داخلی پاساژها ، هرگونه اقدام و مواجهه با واحد صنفی براساس ضوابط قانون نظام صنفی و یا هماهنگی هیئت مدیره اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران صورت پذیرد. بدیهی است موارد خاص نیز با اطلاع و هماهنگی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران قابل اجراء می باشد. قبلا" از توجه و همکاری بعمل آمده صمیمانه سپاسگزاریم. 

 

(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان تهران)

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید