لزوم تسویه حسابه حق عضویت در سال جاری

عضو محترم

با توجه به افزایش مبلغ حق عضویت در سال آتی ، نظر به بخشنامه اتاق اصناف تهران در صورت عدم پرداخت و تسویه معوقات تا پانزدهم اسفند فرصت دارید نسبت مفاصاحساب بدهی واحد صنفی خود اقدام نمائید. بدیهی است در صورت عدم تسویه، مانده بدهی شما در سال جدید با نرخ افزایشی محاسبه و مشمول جرایم مربوطه می گردد.

(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران)

 

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید