در خصوص اخذ مجوز برای برگزاری فروش فوق العاده

قابل توجه اعضائ محترم"

احتراما" بدینوسیله باستحضارمیرساند باتوجه به اینکه طبق  قانون نظام صنفی وروال همه ساله واحدهای صنفی باتوجه به شرایط موجود بازار درپایان سال متقاضی برگزاری فروش فوق العاده و حراجی می باشند، واحدهای صنفی  زیربط دارای پروانه کسب  معتبرمی توانند با ارائه لیست کالاهای مورد

اشاره به اتحادیه ، نسبت به اخذ مجوز برگزاری فروش فوق العاده و حراجی اقدام نمایند. بدیهی است تبعات عدم اخذ مجوز در آینده متوجه برگزارکننده می باشد.

(روابط عمومی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران)

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید