Scroll to top
© اتحادیه صنف درود گران و مبلسازان تهران

اردیبهشت ۱۳۹۸

tehcfu ۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۸
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه

باطلاع از آن دسته از افراد صنفی که کالایی در کشور ازبکستان داشته و اجاره بها پرداخت می نمایند…