Scroll to top
© اتحادیه صنف درود گران و مبلسازان تهران

جریمه عدم پرداخت حق عضویت


tehcfu - ۷ام شهریور ۱۳۹۷ - ۰ کامنتها

نظربه اینکه ماده ۲۸ ق.ن.ص بند ج به هیئت مدیره اختیار داده بدلیل عدم پرداخت حق عضویت واحد صنفی متخلف را از یکهفته تا ۶ ماه تعطیل نماید و هیئت مدیره بدلیل اینکه خود را در همه حال خادم اعضای صنف میداند، تقاضا دارد نسبت به پرداخت حق عضویت ظرف مدت ۱۰ روز به اتحادیه مراجعه نمایند و عدم مراجعه ، اتحادیه ناچارا” براساس قانون اقدام خواهد نمود. لذا چنانچه پروانه کسب شما دارای اعتبار نباشد از لحاظ قانون اعتبار نخواهد داشت و پرونده شما باطل خواهد شد.

خبر های مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.